Fransız Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 2005-2006 ders yılında eğitime başlamıştır. Anabilim Dalı’nın amacı, öncelikle, Fransız dili ve edebiyatı alanında, bu dili her yönüyle yetkin biçimde kullanabilecek uzmanlar yetiştirmektir.

Söz konusu anabilim dalında yetiştirilmesi düşünülen uzmanların:

  • Fransızcayı yabancı dil olarak değişik düzeylerde öğretebilecek,
  • Bilim, ticaret, turizm gibi çeşitli uzmanlık alanlarında Fransızcadan-Türkçeye, Türkçeden–Fransızcaya çeviriler yapabilecek,
  • Karşılaştırmalı dil incelemeleri alanında (edebiyat eleştirisi, dil betimlemeleri, vb) bilimsel çalışmalar gerçekleştirebilecek,
  • Üniversitemizin çeşitli Fakültelerinde olduğu kadar, iş dünyasında da gerekli olan uzmanlık dilleri ve terminolojileri alanlarında araştırmalara katkıda bulunabilecek bilgi ve becerilerle donatılması amaçlanmaktadır.

Bu düzeye ulaşmak için, öğrencilerin Fransızca bilgilerini geliştirip pekiştirecek kuramsal ve uygulamalı çalışmalar öngörülmekte, edebiyat, dilbilim, göstergebilim, çeviribilim, dil eğitimi gibi alanlarda dersler verilmektedir.

Fransız Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nda Fransızca ve İngilizce’nin yanı sıra III. yarıyıldan itibaren İspanyolca da zorunludur. Temel İspanyolca’dan başlayıp VII. ve VIII. yarıyıllarda İspanyol kültürü ve İspanyol edebiyatıyla süren bu çerçevede öğrenciye kazandırılan üçüncü yabancı dil, karşılaştırmalı dilbilim ve edebiyat araştırmalarında öenmli bir boyut oluşturmaktadır.

Erasmus Değişim Programı çerçevesinde gerekli koşulları yerine getirmiş öğrencilerimiz, üçüncü sınıfta bir ya da iki yarıyıl ya da dördüncü sınıfın ilk yarıyılında Galatasaray Üniversitesi ile anlaşması olan Avrupa’nın birçok üniversitesinde lisans öğrenimlerine devam edebilirler.

Fransız Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Lisans Programı’ndan mezun olan öğrenciler Galatasaray Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı’nda ya da yurt içindeki ve yurt dışındaki üniversitelerin yüksek lisans programlarında eğitimlerine devam edebilir, serbest meslek alanlarında dil ile ilgili işlerde, yazılı ve sözlü alanlarda çevirmen olarak çalışabilirler.

Puan türü: Dil

Eğitim süresi: (Fransızca düzey belirleme sınavının sonuçlarına göre) 2 yıl hazırlık + 4 yıl lisans.